O nas

Kim jesteśmy

 Tax Support Center sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego jest prężnie rozwijającą się firmą. Ważny dla nas jest Klient, dlatego wychodząc naprzeciw stawianym nam oczekiwaniom  świadczymy usługi doradztwa podatkowego obejmujące kompleksową obsługę prawno-podatkową. Nasze doświadczenie, szeroki wachlarz oferowanych usług jak również ciągłe dążenie do samodoskonalenia powoduje, że jesteśmy odpowiednim partnerem biznesowym dla naszych Klientów.

Aby świadczyć dla Państwa usługi na jak najwyższym poziomie współpracujemy z prawnikami, adwokatami oraz biegłymi rewidentami, co pozwala nam spojrzeć na przedstawiony problem z wielu stron  i znaleźć najbardziej optymalne rozwiązania.

Aleksander Gniłka
aleksander.gnilka@taxsupportcenter.pl

tel. +48 605 123 425

Doradca podatkowy (nr wpisu 11512), wspólnik, założyciel i Prezes zarządu Tax Support Center Sp. z o.o., absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego.

Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w Tax Advisors Group Sp. z o.o. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prowadzi szkolenia m.in. dla BDO, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Krajowej Izby Podatkowej.

Michał Gabrysiak
michal.gabrysiak@taxsupportcenter.pl
tel. +48 606 710 624

Partner, Wspólnik Tax Support Center Sp. z o.o., ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego, wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4), a także kierownik działu podatków Grupy PPG. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa podatkowego na wszelkich płaszczyznach biznesu. Wieloletni i doświadczony wykładowca i trener wielu renomowanych firm. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych. Wieloletni wykładowca wielu renomowanych podmiotów szkoleniowych.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, wszelkich kwestiach dotyczących cen transferowych, a także różnorakich przekształceniach i reorganizacjach wewnątrz grup kapitałowych.

Łukasz Błażejak
lukasz.blazejak@taxsupportcenter.pl
tel. +48 539 932 253

Partner, Wspólnik Tax Support Center Sp. z o.o., absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
W 2009 roku złożona z wynikiem pozytywnym praca dyplomowa pod tytułem: „Obowiązki podatników w zakresie ustalania cen transferowych” na studiach podyplomowych Doradztwo Podatkowe i Zarządzanie Podatkami na Uniwersytecie Ekonomicznym. W 2010 roku rozpoczęte studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów i przygotowywanie rozprawy doktorskiej pod tytułem „Dokumentacja podatkowa cen transferowych w oparciu o regulacje polskie oraz OECD.”

Specjalizuje się w sporządzaniu dokumentacji cen transferowych w oparciu o regulacje polskiego, jak i międzynarodowego prawa podatkowego z uwzględnieniem przepisów OECD, analizach benchmarkingowych, podatku u źródła, specjalnych strefach ekonomicznych oraz podatku akcyzowym. Poprzednio specjalista odpowiedzialny za podatek dochodowy od osób prawnych oraz dokumentację cen transferowych w Rockwool Polska Sp. z o.o. wcześniej manager w Tax Advisors Group Sp. z o.o.
Autor publikacji z tematyki prawa podatkowego (Wydawnictwo Presscom, Taxpress). Prowadzi szkolenia m.in. dla Ubi Coaching, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Krajowej Izby Podatkowej.