Publikacje

Aleksander Gniłka

Książki:

 • Organizacje pożytku publicznego. Fundacje i stowarzyszenia w roli podatnika, UNIMEX – Oficyna Wydawnicza 2013 (współautorstwo);
 • Praktyczny leksykon VAT 2005, Praca zbiorowa, Grupa Wydwnicza Infor;
 • Samochód pracownika wykorzystywany w celach służbowych , Unimex 2015;

Artykuły:

Miesięcznik Kadry i Płace w Administracji (wydawnictwo Presscom)

Finanse Publiczne (wydawnictwo Presscom)

Monitor Księgowego (wydawnictwo Infor)

Monitor Księgowego

 • „Czy należności wypłacone członkom rady nadzorczej z tytułu podróży korzystają ze zwolnienia od podatku”, Nr 4 (2012), s. 80;
 • „Jakie obowiązki ma firma wręczająca swoje gadżety reklamowe uczestnikom targów”, Nr 8 (2012), s. 85
 • „ Czy odszkodowanie wypłacone za bezpodstawne rozwiązanie umowy o pracę korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych”, Nr 9 (2012), s. 82;
 • „Czy można stosować 50% koszty do umowy o przygotowywanie opisów ofert handlowych na strony internetowe”, Nr 9 (2012), s. 83;
 • „Czy zwrot kosztów zakwaterowania pracownikom oddelegowanym do pracy za granicą podlega opodatkowaniu”, Nr 5 (2012), s. 81;
 • „Czy pracodawca wypłacający pracownikowi zapomogę z ZFŚS powinien pobrać zaliczkę na pdof”, Nr 7 (2012), s. 79;
 • „Jakie obowiązki ma podatnik wypłacający wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości”, Nr 7 (2012), s. 77;
 • „Jak pracodawca powinien rozliczyć nienależnie wypłacone pracownikowi świadczenie”, Nr 11 (2012), s. 81;
 • „Jaką stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych opodatkować sprzedaż urządzenia nabytego do wykorzystania w działalności”, Nr 10 (2012), s. 79;
 • „Czy należy pobierać zaliczkę od świadczeń mieszkaniowych wypłacanych żołnierzom zawodowym”, Nr 13 (2013), s. 105;
 • „Czy nieodliczony przez przeoczenie VAT może być kosztem podatkowym”, Nr 16 (2013), s. 80;
 • „Czy VAT naliczony, będący wynikiem korekty wieloletniej, będzie korygował wartość początkową środków trwałych”, Nr 1 (2013), s. 78;
 • „Jak traktować podatkowo pomoc otrzymaną z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych”, Nr 3 (2013), s. 75;
 • „Czy można zaliczyć do kosztów wydatek na flagę państwową”, Nr 8 (2013), s. 82;
 • „Czy dofinansowanie do wypoczynku w formie półkolonii korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego”, Nr 11 (2013), s. 79;

Poradnik Biur Rachunkowych

 • „Błędy na fakturze (cz. I)”, Nr 100 (2007), s. 2;
 • „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (cz.  I)”, Nr 100 (2007), s. 24;

Poradnik Gazety Prawnej

 • „Czy nieodliczony przez przeoczenie VAT może być kosztem podatkowym”, Nr 35 (2013), s. 44;

Prawo Przedsiębiorcy

 • „Jak pracodawca powinien rozliczyć nienależne świadczenie wypłacone pracownikowi”, Nr 25 (2012), s. 53;
 • „Zwrot kosztów zakwaterowania pracownikom oddelegowanym za granicę”, Nr 11 (2012), s. 40;

Rozliczenia Zagraniczne

 • „Jak rozliczyć dochód z nieruchomości położonej za granicą”, Nr 1 (2009), s. 6;
 • „Bezzwrotna pomoc zagraniczna”, Nr 2 (2009), s. 14;
 • „Jak rozliczyć stypendia otrzymywane przez polskich studentów za granicą”, Nr 4 (2009), s. 25;
 • „Jakie obowiązki ma firma wręczająca swoje gadżety reklamowe uczestnikom targów”, Nr 5 (2012), s. 603;
 • „Czy zwrot kosztów zakwaterowania pracownikom oddelegowanym do pracy za granicą podlega opodatkowaniu”, Nr 2 (2012), s. 502;

VAT i inne podatki w rozliczeniach zagranicznych

 • „Diety”, Nr 1 (2007), s. 4;
 • „Ewidencja VAT”, Nr 1 (2007), s. 5;
 • „Usługi Informatyczne”, Nr 22 (2007), s. 22;
 • „Ubezpieczenia w zagranicznej podróży  służbowej”, Nr 5 (2007), s. 22;
 • „Zwolnienie dochodów zagranicznych”, Nr 3 (2007), s. 24;
 • „Usługi tłumaczenia”, Nr 2 (2008), s. 22;
 • „Zakwaterowanie pracowników za granicą”, Nr 2 (2008), s. 24;
 • „Delegacje zagraniczne”, Nr 10 (2008), s. 4;
 • „Samochód – zakup paliwa i części  zamiennych, Nr 1 (2008), s. 19;
 • „Samochody używane nabywane z terytorium Unii   Europejskiej”, Nr 8 (2008), s. 19;
 • „Usługi magazynowania świadczone na rzecz  zagranicznego kontrahenta – rozliczenie VAT”, Nr 9 (2008), s. 22;

Rzeczposolita

 
 

Łukasz Błażejak

Artykuły:

Prawo finansów publicznych (wydawnictwo Taxpress)

 • Obowiązek sporządzenia dokumentacji dla spółek gminnych”, Maj 2014;
 • „Obowiązki gminy jako podmiotu będącego końcowym nabywcą gazowym”, Grudzień 2014;
 • „Zakup opału na cele grzewcze przez zakład gospodarki komunalnej a możliwość zastosowania zwolnienia z akcyzy”, Luty 2015;

Kazus podatkowy (wydawnictwo Taxpress)

 • „Kontrola dokumentacji podatkowej” nr 01 2017;